'Pax Mongolica'

 

De laatste decennia is het beeld van de Mongoolse veroveringen erg veranderd. Steeds meer worden ook de positieve kanten belicht. Met name de periode van vrede en handel in het Mongoolse rijk wordt door wetenschappers steeds meer onderzocht. Tegenwoordig wordt de term 'Pax Mongolica' (Mongoolse vrede) gebruikt om deze periode aan te duiden. Het is natuurlijk de vraag of men van een Mongoolse vrede kan spreken als de Mongoolse veroveringen zo veel leven hebben gekost, maar het is wel degelijk zo dat na de veroveringen een periode van vrede en voorspoed volgde. Naast de pax Mongolica zijn er verschillende andere aspecten van het Mongoolse rijk die voor historici erg interessant zijn. Zo hadden bijvoorbeeld vrouwen bij de Mongolen een hele andere positie dan in Europa en was het Mongoolse wetboek voor die tijd heel modern. Het is interessant om te bekijken waar ondanks dit alles het overwegend negatieve beeld over de Mongolen vandaan komt. En is dat beeld wel overal hetzelfde?

 

 


....