Opkomst van de ruitervolken

 

Rond het jaar 900 v/Chr doet zich een vreemde verandering voor op de steppen van Midden-Azië. Voorheen werd deze steppe bewoond door mensen die leefden van hun kleine kuddes en in kleine nederzettingen woonden. Maar rond 900 v/Chr is het alsof er een storm over de steppe raast. De verschillende stammen vermengen zich met elkaar, of vernietigen elkaar. Dit was het moment dat de mensen op de steppe leerden paardrijden.
Voorheen moesten ze te voet achter hun kuddes aan lopen en konden ze nooit grote afstanden afleggen. Maar toen ze hadden geleerd hoe ze paarden moesten temmen en er op rijden ging er een wereld voor ze open. 
Nu ze verder konden trekken met hun kuddes naar betere weidegronden, groeiden de kuddes in een razend tempo. Hierdoor ontstond er al snel een gebrek aan weidegronden en begonnen de stammen onderling te vechten voor de beste weidegronden. Zo ontstond langzaam de ruitermaatschappij die wij nu zo goed kennen van de Mongolen.
De uitvinding van het paardrijden verspreidde zich razendsnel over het continent en overal ontstonden er ruitergemeenschappen. Deze ruitergemeenschappen waren nomaden op een uitgestrekte strook steppe, die vanaf het huidige China naar het huidige Griekenland loopt. Een van de eersten van deze ruitervolken waren de Scythen, die rondtrokken op de steppe van het huidige Oekraïne. Dit volk werd uitgebreid beschreven door Herodotus, die toen al dit ruitervolk als een "barbaars" volk beschreef. 
Ook meer in het oosten ontstonden dit soort ruitergemeenschappen, zoals de Sarmaten, Xiong-Nu (Hsiung-nu) en de Yueh-chi.  De bekende Hunnen stammen van deze eerste ruiters af. 

 

De Mongolen waren een ruitervolk, die helemaal niet zo veel verschilden van de Xiong-nu, het volk dat pakweg 1000 jaar eerder op de steppe zwierf. Ook de Xiong-Nu waren, net als de Mongolen, eeuwig in een bloederige oorlog verwikkeld met China. en deze oorlog pakten lang niet altijd even voordelig uit voor het Chinese rijk. 

Zo loopt er vanaf de vroegste geschiedenis van de mens tot nu een rode draad door de geschiedenis: de ruitervolken. Altijd hebben deze nomadische volken een hoofdrol vervuld in de geschiedenis, en de Mongolen zijn niet het enige voorbeeld van een immens rijk veroverd vanaf de rug van het paard.